Wen Aptos meme szn?

Aptos desperately need their own meme szn to be relevant right now.

Hopefully it rotate.

Wanna create meme on apt