მინდა საზოგადოებას ვაჩვენო, როგორ გამოიყურება ქართული ენა

I want to show the community how the Georgian language looks like in shifts, the alphabet of which has been known since the 3rd third century BC, one of the 14 peoples whose language has its own script

მინდა საზოგადოებას ვაჩვენო, როგორ გამოიყურება ქართული ენა

10 Likes

:laughing: :laughing: :laughing: :stuck_out_tongue: :blush: :rofl: :money_mouth_face:

1 Like

Wow :astonished: unbearable

1 Like