Post này dành cho anh em cùng là người việt , nói tiếng việt thì vào chia sẻ nha

cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm và hướng tới mùa uptrend ấm êm nào anh em .
Kiến thức cũng là điều cần thiết trong thị trường crypto khắc nghiệt .