Lieur anying sumpah cok kmha ieu

kumaha ieu anying aing lieur sumpah

1 Like