How would you improve Aptos?

In the last post, I asked about how to improve Aptos

I think we need to analyze the current blockchains and identify their weaknesses, then we can compete

10 Likes

Moim zdaniem, trzeba sprawdzic wszystko i wyciągnąć wnioski gdzie są jakieś problemy

2 Likes